Онлайн-інструмент для загальнонаціонального діалогу

Новий
Економічний Курс


Проекти документів для спільної розробки

Про проект

Хто розробляв проект НЕК. Проект Нового економічного курсу України – Стратегії інноваційного розвитку – це експертно-аналітичний продукт, розроблений групою висококваліфікованих фахівців – експертів, науковців і практиків у сфері економіки, права, ІТ-технологій, менеджменту і сучасного стратегічного маркетингу за участю відомих політиків, які внесли також свої ідеї та мають здатність і політичну волю реалізувати НЕК на практиці.

Для чого готувався проект НЕК. Проект Нового економічного курсу підготовлений для того, щоб стати основою плану дій для нової української влади після виборів Президента України, і забезпечити чітку, системну, оперативну, скоординовану роботу органів державного управління щодо:

 • вирішення ключових проблем економіки, які детально, комплексно і правдиво проаналізовані в частині ІІ НЕК «Діагностика ключових перешкод для розвитку економіки»;
 • виведення країни на траєкторію стрімкого економічного зростання з темпами не нижче 7% річних через зміну відсталої кланово-олігархічної сировинної моделі економіки на модель соціальної ринкової економіки і високотехнологічного інноваційного розвитку;
 • стимулювання потужного розвитку середнього класу, інтелектуального капіталу суспільства і його ефективної реалізації у власній країні на основі нової якості державного управління, кардинального покращення бізнес-клімату, масового розвитку підприємництва, високотехнологічних виробництв, виходу освіти і науки на новий якісний рівень, комплексного розвитку фінансових технологій та всієї необхідної фінансової інфраструктури;
 • системний розвиток транспортної і енергетичної інфраструктури;
 • стимулювання розвитку фермерства і запровадження оптимальної моделі ринку сільськогосподарської землі та її ефективного використання для суспільства в цілому;
 • зростання добробуту суспільства, кардинального підвищення якості життя українських громадян і зближення за цими показниками з розвиненими європейськими країнами.
Для чого розроблялась ця Платформа онлайн-обговорення НЕК. Проект НЕК є базою для широкого суспільного експертного обговорення, концентрації національного інтелекту і необхідних компетенцій з метою вдосконалити НЕК, розвинути та поглибити його напрями, підготувати чіткий план системних дій для нової української влади і дорожню карту їх реалізації.

Платформа є технологічним інноваційним ІТ-інструментом для ефективного обговорення НЕК широким колом експертів та отримання конкретних результатів високої якості без непродуктивного витрачання часових і інтелектуальних ресурсів. По суті, це технологічний ІТ-інструмент масової інтелектуальної співпраці, яка на виході матиме:
 • вдосконалений повний текст Нового економічного курсу, який буде містити всі ключові напрями для забезпечення переходу до моделі стрімкого інноваційного економічного зростання України та досягнення всіх зазначених цілей;
 • системний план дій і чітка дорожня карта їх реалізації;
 • тексти необхідних законопроектів та їх обґрунтування.

ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ ВІД КОРИСТУВАЧІВ ПЛАТФОРМИ ОНЛАЙН-ОБГОВОРЕННЯ НЕК

Користувачі Платформи – це широке коло експертів, науковців і практиків, які бажають взяти участь в обговоренні і спрямовані на конструктивну співпрацю для вдосконалення НЕК. Від них очікується:
 • детальне ознайомлення з розділами НЕК, які відповідають їх сфері експертизи і компетенції;
 • написання коментарів, які міститимуть конструктивні і конкретні критичні зауваження до розділу в цілому або до певних його частин;
 • написання конкретних пропозицій щодо вдосконалення певного розділу або матеріали для написання нових розділів, які є необхідними для вдосконалення НЕК в цілому.
Організатори роботи Платформи, адміністратори та модератори, що працюватимуть з пропозиціями, повністю гарантують збереження авторства експертами, що запропонували ті чи інші матеріали.
Найкращі пропозиції і матеріали, після дискусій у тематичних робочих групах та офлайн-обговореннях на тематичних Круглих столах, включатимуться у нову версію книги «Новий економічний курс України – Стратегія інноваційного розвитку», яка буде опублікована у першому кварталі 2019 року і матиме розширене коло співавторів, чиї пропозиції увійдуть у цю книгу.