3. Відновлення довіри до судової системи та становлення ефективного механізму вирішення спорів. «Правосуддя не лише повинно вершитися, а й має бути ясно та безсумнівно видно, як воно вершиться», – зазначив в одному з рішень англійський суддя Лорд Х'юарт. На жаль, реалії українського правосуддя зовсім інші. Не зважаючи на проведення реформ системи правосуддя, рівень довіри суспільства до суддів та судів залишається катастрофічно низьким. Головними чинниками такої ситуації вбачається значний рівень корупції, починаючи від призначення судді та закінчуючи прийняттям ними рішень, відсутність жодної відповідальності за ухвалення суддею свідомо протизаконних рішень тощо.


1 Підтримано0 Поправок