Тому загальна категорія «ринкова економіка» є досить невизначеною і може означати її різні форми (є історичні приклади поєднання ринкової економіки та військової диктатури, зокрема, у часи правління Августа Піночета у Чилі, коли відбулась масова приватизація і перехід до ринкової економіки). Тобто необхідна чітка конкретизація у виборі країною свого інституційного устрою і форми ринкової економіки.


4 Підтримано0 Поправок