Крім того, покращення бізнес-клімату в Україні неможливе без вирішення таких специфічних завдань як:

  • спрощення системи оподаткування,
  • захист економічної конкуренції,
  • захист прав інтелектуальної власності,
  • вдосконалення законодавства у сферах державного контролю, землеустрою і видачі дозволів на будівництво,
  • ліцензування підприємницької діяльності,
  • технічного регулювання,
  • вдосконалення законодавства з питань банкрутства та приведення його у відповідність до кращої світової практики.

5 Підтримано1 Поправок