Тобто порушується фундаментальна основа класичної ринкової економіки , яка полягає у розділенні суб'єктів, що створюють «правила гри» на ринку (законодавчі норми) та тих, хто «грає» за цими правилами (тобто суб'єктів ринку). Отже, не працює фундаментальний постулат функціонування досконалих ринків (тобто ринків із досконалою конкуренцією), який полягає у тому, що учасник ринку не може впливати на ринкові ціни, які для нього повинні бути екзогенними (зовнішніми) факторами і вимагати пристосування його бізнесу до конкурентних ринкових умов через підвищення ефективності.


5 Підтримано0 Поправок