8. Створення адекватної інфраструктури для розвитку бізнесу на місцевому рівні. Для активізації малого бізнесу в секторі послуг необхідно суттєво спростити дозвільну процедуру на місцевому рівні, а також робити акценти на розвитку інфраструктурних об'єктів, які об'єднують підприємців в регіональні групи. Мається на увазі, створення у великих містах бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів і коворкінгів , тобто того позитивного середовища, де приватна ініціатива змогла б визрівати і кристалізуватися в реальні бізнес-проекти. З огляду на соціальну значимість подібних інституційних об'єктів (коворкінг, бізнес-інкубатори), в їх створенні повинні брати активну участь місцеві органи влади.


4 Підтримано0 Поправок