Сприятливий бізнес-клімат є необхідною умовою для підприємництва, що є основою інноваційного розвитку, економічного зростання, високого рівня зайнятості і доходів населення.


2 Підтримано0 Поправок