У практичній площині необхідним видається впровадження таких заходів:


1 Підтримано0 Поправок