У практичній площині необхідним видається впровадження таких заходів:


0 Підтримано0 Поправок