1.3. Необхідно раціоналізувати процес звітування, ліцензування, сертифікації, збору інформації шляхом здійснення всіх необхідних операцій через один веб-сайт, на якому знаходяться всі необхідні форми у електронному вигляді. Всі послуги щодо реєстрації, звітування, фінансово-податкових операцій повинні здійснюватися дистанційно завдяки розгалуженій системі інтернет-ресурсів.


2 Підтримано1 Поправок