Шкала цього вибору має, з одного боку, крайню ліву позицію – державно-адміністративну економічну систему, коли за допомогою адміністративних важелів держава намагається регулювати практично всі економічні процеси; та крайню праву позицію – систему вільної ринкової економіки, побудовану на принципі державного невтручання (laissez faire – фр.), коли роль держави є мінімальною, а всі економічні процеси формуються ринковими силами.


4 Підтримано0 Поправок