Створення бізнес-клімату європейського типу має стати однією з основних цілей реформаторських зусиль держави. В широкому контексті економічне середовище, сприятливе для бізнесу, включає такі складові:

  • дієва і вільна від корупції система державного управління;
  • ефективна, незалежна судова система (яка гарантує виконання контрактних зобов'язань і захист прав власності);
  • проста, прозора і доступна регуляторна система;
  • сучасна і розгалужена матеріально-технічна інфраструктура для економічної діяльності.

3 Підтримано0 Поправок