2.4) становлення дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних службовців за невиконання норм законодавства, регуляторних актів та порушення встановлених процедур;


1 Підтримано0 Поправок