Необхідність усвідомленого та компетентного вибору типу соціально-економічного устрою. ** Вибір соціально-економічного устрою країни визначає фундаментальну основу, на якій будується весь комплекс процесів функціонування економіки і соціального забезпечення. Це базовий вибір меж між свободою дії ринкових сил та масштабом державного регулювання економіки**. Він реалізується через вибір:

  • ступеню домінування приватної або державної власності в економіці;
  • потужності і широти застосування ринкових механізмів та державних інститутів на розвиток економіки і соціальне забезпечення населення;
  • застосування ринкових механізмів ціноутворення або державного регулювання цін, включаючи сфери формування процентних ставок і курсу національної валюти;
  • домінуючої структури ринків (конкурентної, олігополістичної, монополістичної) та взаємозв'язків між бізнесом і державною владою

7 Підтримано0 Поправок