Для визначення Україною своїй позиції на цій шкалі, необхідно враховувати, що в умовах кланово-олігархічного інституційного устрою** у неправових державах, до яких, на жаль, поки що відноситься і наша країна, відбувається суттєве викривлення класичного змісту і ринкових механізмів, і державного регулювання** внаслідок існування феномену «приватизації державного апарату» певними групами і використання державної влади в якості потужного «бізнес-активу»:

  • з одного боку, ринкові відносини проникли у непритаманну для них сферу – державне управління (купуються державні посади і голоси членів парламенту, а потім ці «інвестиції» разом із «прибутком» повертаються за рахунок корупційних схем перерозподілу державного бюджету і монополізації ринків, що супроводжується запровадженням штучного ціноутворення, виснаженням ресурсів суспільства та ін.);
  • з іншого боку, державна влада проникла у непритаманну для неї сферу – безпосередню ринкову конкурентну боротьбу (через штучне створення конкурентних переваг для власників великого бізнесу, які одночасно є впливовими державними посадовцями або їх «партнерами»).

7 Підтримано0 Поправок