Кожна країна характеризується певним станом між крайніми (лівою та правою) позиціями на шкалі «державне регулювання – вільний ринок», але соціально-економічний розвиток країни і ступень економічної свободи її громадян визначається не тільки цією лінійною координатою, але й цілим спектром рішень у сфері інституційного устрою економіки, а саме:

  • рівнем гарантій прав і свобод людини, зокрема права власності;
  • якістю і типом ринкових структур та рівнем свободи входу на ринки для нових гравців;
  • якістю, формами, масштабом і рівнем ефективності державного регулювання та його втручання в ринкові процеси;
  • видами формальної і неформальної взаємодії державних чиновників та учасників ринку та рівнем надійності у гарантуванні державою виконання законів всіма членами суспільства, включаючи державних посадовців;

5 Підтримано3 Поправок