Соціальна ринкова економіка не є філософією цінностей суспільства (це питання залишається на розгляд філософії, культурології і релігії), а визначає тип соціально-економічного устрою та його головні інституційні принципи. Це інтегральна формула, згідно з якою критичні та конфліктуючі сили, що визначають економічний розвиток суспільства, приводяться до скоординованих дій і отримання синергетичного ефекту. Таким чином, це механізм інституційного закріплення подвійного принципу економічного порядку, який передбачає функціонування економіки вільного ринку, але не вичерпується цим. Він є гармонізацією, з одного боку, цілей свободи підприємництва, а з іншого – соціальної справедливості.


2 Підтримано0 Поправок