Важливим аспектом є те, що активізація підприємницької діяльності і стійке зростання економіки в будь-якій країні неможливі без утримання макрофінансової стабільності. В умовах України досягнення цієї цілі вимагає, перш за все, помірних темпів інфляції , стабільного обмінного курсу , стабільності банківської системи та забезпечення боргової стійкості.


3 Підтримано0 Поправок