Фундаментальною методологічною основою розбудови соціальної ринкової економіки в Німеччині були досягнення наукової школи німецького лібералізму (ордолібералізму, від ordo (лат.) – порядок), зокрема Фрайбурзької наукової школи, засновниками якої є видатні науковці В. Ойкен, Ф. Бєм, В. Рєпке, О. Рюстов та інші. По суті, німецький лібералізм на чверть сторіччя випередив виникнення подібних ідей американського інституціоналізму, проте і до сьогодні не набув широкого розповсюдження в пострадянських країнах та залишається сферою компетенції вузького кола фахівців.


2 Підтримано0 Поправок