7.4. Встановити особисту кримінальну відповідальність за доведення фінансової структури до банкрутства як керівників таких фінансових установ, так і окремих державних посадових осіб, яким державою безпосередньо делеговані функції здійснення контролю та нагляду за діяльністю конкретної банківської установи (кураторів, адміністраторів, тощо).


4 Підтримано0 Поправок