2.5) скорочення переліку діючих вимог до первинних документів юридичних осіб та їх обов'язкових реквізитів, які регламентуються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"


1 Підтримано0 Поправок