Маючи потужну економіку, стабільну валюту і внутрішні ціни, кожна країна може вибудовувати власну систему соціального забезпечення і гарантій для населення.

З огляду на описані принципи німецького лібералізму, в цілому, глибинний зміст соціальної ринкової економіки (Social Market Economy) полягає у поєднанні принципів індивідуальної свободи і вільного підприємництва у цивілізованому конкурентному середовищі із принципами сильної правової держави і соціальних гарантій для кожного. Таким чином досягається гармонійна координація між ринковими механізмами, державним регулюванням, широкими індивідуальними свободами і всіма соціальними групами у суспільстві.


3 Підтримано0 Поправок