Основні зауваження до ЕСУ 2035

Перш за все потрібно враховувати умови, в яких реалізується прийнята енергетична стратегія, та чи вирішує вона низку накопичених проблем, які охоплюють енергетичну галузь.

Енергетична стратегія – це стратегічний документ, який, окрім цілей та завдань, повинен містити набір інструментів і джерела фінансування для їх впровадження з урахуванням основних викликів, які постали перед державою сьогодні. В першу чергу мова йде про посилення енергобезпеки держави та досягнення енергетичної незалежності. Це питання вирішується за рахунок розвитку власних енергетичних ресурсів та диверсифікації основних енергоносіїв. Важливою є оцінка енергетичного потенціалу, яка дозволить визначити спроможність забезпечувати як внутрішні потреби країни, з урахуванням потреб усіх секторів економіки, так і можливості виходу на зовнішні ринки в умовах конкуренції. Отже, наступне питання – забезпечення конкурентоспроможності.


0 Підтримано0 Поправок