4. Брак дієвих ринкових механізмів

Ринок природного газу не працює повноцінно за новими правилами, передбаченими діючим законодавством України, яке розроблялося з урахуванням європейських норм20. Основні невирішені питання стосуються впровадження ринку добового балансування в газотранспортній системі України, можливостей реалізації права споживачів обирати постачальника природного газу, встановлення ринкової ціни на газ для населення.

Ринок електричної енергії перебуває в перехідному періоді до запуску нової моделі ринку з 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". На час імплементації діючого законодавства досить важливими питаннями на сьогодні є підготовка всіх учасників ринку до роботи за новими правилами. Зокрема, не вирішено питання погашення дебіторської заборгованості в ДП "Енергоринок", яка утворилася за роки його функціонування за моделлю оптового покупця (або єдиного пулу), та на початок 2018 року склала 29,8 млрд гривень21. Основні причини утворення такої заборгованості – наявність перехресного субсидування через ОРЦ (дотаційні механізми). Підприємство має бути ліквідоване в зв'язку зі створенням ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку (енергобіржі).

Перехідний період є досить вразливим, оскільки на цей час зберігається ручне управління ринку через прийняття багатьох рішень регулятором (НКРЕКП).

Ринок вугілля в Україні характеризується дуже слабкою конкуренцією. Модель ринку зводиться до фактичного домінування одного гравця. Фактори відсутності прозорості та недосконалої цінової політики у вугільній галузі, які ще більше загострилися після початку проведення АТО на Донбасі, негативно впливають на конкуренцію та сприяють зміцненню монополії компаній приватно-фінансових груп.


0 Підтримано0 Поправок