3) Вдосконалення процедур зміни постачальника природного газу споживачами, що потребує внесення відповідних змін до підзаконних нормативно-правових актів (Правила постачання природного газу, постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496), з метою усунення неузгоджень стосовно умов та термінів зміни постачальника. Така прогалина, допущена на рівні вторинного законодавства, обмежує конкуренцію на внутрішньому ринку природного газу.

В свою чергу встановлення ринкової ціни на газ для населення має місце тільки після того, коли норма вибору постачальника запрацює на практиці для споживача, за наявності конкуренції на ринку та після впровадження ринку добового балансування, а також за умови забезпечення потреб споживачів газом власного видобутку.

Враховуючи той факт, що серед імпортованих енергоресурсів найбільше Україна є залежною від природного газу, передбачити заходи для посилення конкуренції у сфері газовидобутку. Тому потребує перегляду механізм щодо конкурентного розподілу ліцензій на розробку газових родовищ. В свою чергу сприяння розвитку власного газовидобутку важливе в контексті позбавлення залежності від імпортованих енергоносіїв та досягнення енергетичної незалежності.


0 Підтримано0 Поправок