21. 3. Ключові проблеми енергетики в Україні

Сучасний стан енергетики характеризується низкою накопичених проблем. За останні чотири роки, з моменту підписання Коаліційної Угоди9, багато з них залишаються так і не вирішеними, не дивлячись на те, що прийнято значну частину відповідного базового законодавства. Основні проблеми енергетики полягають в наступному.

1. Низький рівень енергетичної незалежності та безпеки

Україна залишається імпортозалежною від енергоресурсів, в першу чергу – від імпорту природного газу. Обсяги імпортованого природного газу розподіляються для використання теплокомунальними підприємствами (ТКЕ), а також для потреб населення та інших споживачів. Імпортоване вугілля використовується генеруючими компаніями для забезпечення роботи теплових електростанцій (ТЕС і ТЕЦ). Залишається абсолютна залежність атомної енергетики від зовнішніх поставок ядерного палива, скомпонованого в ТВЕЛ10. При цьому у загальному виробництві електричної енергії теплова та атомна генерація займають левову частку – 36,7 та 51,3% відповідно.

В умовах залежності від зовнішніх енергоресурсів мають місце ризики політичного та економічного тиску на державу.


0 Підтримано0 Поправок