Ринок вугілля

В Україні 85% загального обсягу видобутку вугілля здійснюють приватні компанії, підконтрольні одному енергохолдингу15. При цьому вугілля власного видобутку спрямовується на здійснення компаніями діяльності з виробництва електроенергії, про що зазначено вище.

В державній власності залишились в переважній більшості збиткові або нерентабельні підприємства, які забезпечують роботою мешканців невеликих міст-сателітів. Всі ці підприємства підтримуються системою дотацій, мають дебіторську заборгованість, деякі з них перебувають на межі або в стадії банкрутства. Рентабельні підприємства, цікаві для інвесторів, були приватизовані приватними структурами раніше та наразі використовуються для видобування та постачання вугілля на потреб ТЕС і ТЕЦ підконтрольних їм компаній.

Враховуючи все вищевказане, високий рівень монополізації, зокрема за рахунок високої вертикальної інтеграції, негативно впливає на розвиток енергетичних ринків в Україні. Це абсолютно не стимулює учасників ринку до конкуренції, стримує запровадження нових ринкових моделей і технологій, не сприяє підвищенню якості наданих послуг, обмежує можливості появи нових гравців на ринках. Також це в значній мірі пояснює довготривалі спроби переходу до нових ринкових моделей, які націлені на посилення конкуренції, відхід від ручного управління та повну відкритість.

Окремо слід зазначити в енергетиці має місце висока корупційна складова в галузі. За оцінкою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), сукупний розмір збитків від злочинів, пов'язаних з діяльністю підприємств ПЕК, розслідуваних з 2016 року, становить понад 11 млрд грн** 16**.


0 Підтримано0 Поправок