Надання державної підтримки різним об'єктам ВДЕ через аукціони передбачають впровадження конкурентних процедур відповідно до Керівних принципів ЄС щодо державної допомоги для захисту навколишнього середовища та енергетики "Environmental and Energy Aid Guidelines 2014-2020". Впровадження аукціонів для великих об'єктів сонячної і вітрової генерації в Україні дозволить забезпечити їх розвиток в різних регіонах (а не в переважній кількості в місцях найбільшого потенціалу цих видів джерел), що сприятиме сталій та надійній роботі ОЕС України.

Розрахунок та подальший перегляд річних квот дозволить заздалегідь спрогнозувати основні заходи та попередні витрати, пов'язані з балансуванням (підтриманням резервних потужностей, диспетчеризацією), що особливо актуально в межах функціонування майбутньої моделі ринку відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії". Крім того, під час балансування необхідно враховувати пріоритетність чистої енергії, тобто максимальне використання потужностей генеруючих об'єктів, альтернативних вугільній генерації (наприклад, гідроенергетика).


0 Підтримано0 Поправок