Цілі та завдання для реалізації стратегії:

Ціль 1 - Збільшення використання ВДЕ

Виконання цілі по збільшенню використання ВДЕ дозволяє вирішувати одночасно питання екологічної, кліматичної політики та енергоефективності, враховуючи міжнародні зобов'язання і світові тенденції розвитку енергетики. Цією ціллю також передбачено розвиток різних категорій проектів ВДЕ – від малої генерації до промислових масштабів.


0 Підтримано0 Поправок