4)**Не розглядається потенціал використання відходів сміттєзвалищ**, що можуть бути використаними для отримання електричної і теплової енергії. За даними Держенергоефективності, з 10 млн тон сміття, що потрапляє на полігони сміттєзвалищ, можна виробляти 3,5 млн Гкал теплової енергії та 1,2 млрд кВт*год електроенергії у рік, а у результаті отримати потенціал заміщення газу до 1 млрд м3 щорічно. Це може стати частиною стратегії поводження з відходами в Україні.

З огляду на вищевказані зауваження, досягнення багатьох цілей можливо теоретично, оскільки вони носять більше декларативний характер. В цілому ЕСУ 2035 може бути реалізована, за умови перегляду та уточнення окремих цілей, з визначенням відповідних заходів для їх досягнення.


0 Підтримано0 Поправок