Основна ціль 3 – Конкурентоспроможні енергетичні ринки

Відмова від збереження застарілих моделей управління в галузі та модернізація генеруючих потужностей, що не відповідають новим сучасним стандартам (екологія, безпека енергопостачання тощо). Впровадження інклюзивних ринкових моделей, застосування інноваційних технологій та інтеграція до загальноєвропейських ринків.

Реалізація основних стратегічних цілей передбачає виконання цілей і завдань, наведених нижче. Для виконання кожної цілі визначені відповідні заходи та інструменти, реалізація яких зокрема полягає у завершенні розпочатих реформ з імплементації вимог Третього енергетичного пакету ЄС. В свою чергу це дозволить забезпечити інтеграцію ринків електроенергії та природного газу до загальноєвропейських та розвиватися згідно з філософією Четвертого енергетичного пакету "Чиста енергія для всіх європейців". Після реалізації зазначеного, пропонується доповнення та/або перегляд цілей (прогноз - в 2023 році) з метою повної імплементації вимог Четвертого енергетичного пакету ЄС, з урахуванням динаміки та тенденцій розвитку енергетики в світі.


0 Підтримано0 Поправок