2) Відсутній галузевий аналіз та прогнозні сценарії розвитку економіки. Потрібно розуміти потреби в енергетичних ресурсах кожного сектору, з урахуванням його розвитку у довгостроковій перспективі. Важливо, що однією з основних цілей ЕСУ 2035 задекларовано зниження енергоємності економіки більше ніж удвічі до 2035 року. Разом з тим, для досягнення такого показника необхідно визначити енергоємність кожної галузі економіки, з урахуванням перспективних змін в енергоспоживанні. Для цього необхідно прогнозувати попит енергоспоживання, враховуючи розвиток різних секторів економіки, запровадження нових технологій у промисловості та в побуті. Для зниження енергоємності, одночасно визначити обсяги скорочення енергоспоживання в секторах економіки для досягнення задекларованих цілей щодо зниження енергоємності. Такий аналіз дозволить визначити потребу у розвитку різних видів енергоресурсів у довгостроковій перспективі (на 5, 10 чи більше років). Тут важливо розглянути сценарій забезпечення потреб економіки внутрішніми джерелами енергії. В свою чергу це дозволить визначити пріоритетність та обсяги розвитку власних енергоресурсів, таких як природний газ, вугілля, нафта, всі види ВДЕ та ін., в перспективі до 2035 року. Виходячи з таких даних, та з врахуванням оцінки прогнозованого енергоспоживання в різних секторах економіки, буде можливість спрогнозувати баланси енергоресурсів по роках, які б враховували обсяги видобутку/ виробництва, відпуску (споживання, експорту), імпорту кожного виду паливно-енергетичних ресурсів: природного газу, електроенергії, вугілля, нафти. Такі прогнози дозволять визначитися у спроможності самозабезпечення тими чи іншими ресурсами у довгостроковій перспективі та приймати рішення щодо подальшого їх розвитку.


0 Підтримано0 Поправок