8. Нова енергетична політика та демонополізація енергетичного ринку

РОЗДІЛ 21. НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА

Розвиток енергетики є важливим як в контексті вирішального впливу на економіку України та рівня життя громадян, так і з огляду на безпекові питання.

Енергетична незалежність та енергобезпека є ключовими цілями розвитку галузі та займають важливе місце в системі національної безпеки.

Крім того, енергетична політика має враховувати завдання з євроінтеграції та світові тенденції розвитку , спрямовані на перехід від викопного (вуглеводного) палива до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).


2 Підтримано0 Поправок