Ціль 5 – Підвищення енергоефективності

Зменшення енергоспоживання за рахунок впровадження заходів з підвищення енергоефективності, облік та моніторинг використання енергоресурсів.

Основні заходи та інструменти для виконання Цілі 5:

1) Імплементація Закону України "Про житлово-комунальні послуги", який в свою чергу передбачає впровадження комерційного обліку у сферах тепло- та водопостачання.

2) Запровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу споживання енергетичних ресурсів на місцевому рівні, зокрема в бюджетних установах.

3) Використання ЕСКО-механізму як вже діючого інструменту для фінансування проектів енергоефективності в житловій сфері та для бюджетних установ.

4) Монетизація субсидій, яка полягає у наданні адресної допомоги громадянам, на заміну системи субсидій на житлово-комунальні послуги, яка не стимулює споживача до зменшення енергоспоживання та енергоефективності. Потребується планування державного бюджету з урахуванням достатності коштів для забезпечення відповідних виплат.


0 Підтримано1 Поправок