Основні стратегічні цілі:

Основна ціль 1 - Енергетична незалежність та енергобезпека

Розвиток власних джерел енергетичних ресурсів, збільшуючи їх обсяг для досягнення самодостатності у забезпеченні потреб економіки. Поступовий перехід до повної відмови від імпорту енергоресурсів (прогноз - до 2035 року). Повний цикл виробництва ядерної енергії в Україні (прогноз – до 2035 року). Забезпечити технічну можливість отримувати електроенергію з ЄС.


0 Підтримано0 Поправок