Етап 1 – Реформування енергетичного сектору (до 2020 року):

  • завершення імплементації ринків електричної енергії та природного газу відповідно до вимог Третього енергетичного пакету, а також інституційної інтеграції енергетичної інфраструктури з об'єднаною газотранспортною системою Європи ENTSO-G та виконання низки заходів для синхронізації об'єднаної енергосистеми України з об'єднаною енергосистемою Європи ENTSO-E;
  • створення ринку вугілля, впроваджуючи заходи з пом'якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації/консервації вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт відповідно до найкращих європейських практик;
  • збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 11% в кінцевому енергоспоживанні, що складає 8% від ЗППЕ.

0 Підтримано0 Поправок