1. Стрімкий розвиток технологій в світі для зниження енергоємності економік

Рівень ефективності та конкурентоспроможності економіки в усьому світі вимірюється за допомогою показника енергоємності ВВП, який визначається відношенням загальних обсягів споживання енергоресурсів відносно ВВП за певний період.

За цим показником Україна відстає більше ніж удвічі від середнього світового рівня (Рис. 21.6), а порівняно з окремими країнами: Великобританією – в 4 рази, Туреччиною – в 3,3 рази, Польщею – в 2,6 рази.

Це наслідки застосування впродовж багатьох років неефективних технологій з надмірним енергоспоживанням в промисловості, енергетичному та інших секторах економіки, а також низького рівня енергоефективності в житлово-комунальному секторі. Важливу роль відіграє пріоритетність напрямків в енергетичній політиці, де енергоефективність має посідати одне із перших місць.

Враховуючи все вищевказане, слід врахувати, що у час, коли в світі відбувається стрімкий розвиток технологій та поява нових ринкових моделей, Україна перебуває в стані незавершеної реформи в енергетиці і не встигає за сучасними змінами, які вимагають досить швидкої адаптації.


1 Підтримано0 Поправок