Основні заходи та інструменти для виконання Цілі 1:

1) Розробка Національного плану дій (НПД) з розвитку ВДЕ на період до 2035 року, з проміжним переглядом цілей в 2025 році, як це передбачає європейська практика.

Діючий НПД з розвитку ВДЕ встановлює цілі лише до 2020 року, а отже, потребує перегляду. Довгострокове планування сприяє підвищенню інвестиційної привабливості усього сектору.

В оновленому НПД визначити диференціацію різних виробників електроенергії з ВДЕ за потужністю об'єктів – малої, середньої та великої генерації. Зокрема, така диференціація має визначатися на основі результатів оцінки впливу на ціну електроенергії для кінцевого споживача, а також на функціонування Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. В свою чергу це дозволить об'єктивно стимулювати розвиток різних сегментів ринку ВДЕ, із встановленням чітких цілей по кожному з них та розробкою необхідних інструментів державної підтримки. Наприклад, розвиток об'єктів малої генерації сприяє децентралізації енергетичного ринку. Створення умов для розвитку цього напрямку потребує визначення його потенційних учасників, для яких мають розроблятися спрощені правила порівняно з об'єктами великої генерації (в промислових масштабах).

Розроблений НПД затверджується розпорядженням КМУ.


0 Підтримано0 Поправок