6. Відсутність єдиної політики галузі

Загальні проблеми сектору полягають у відсутності єдиної політики галузі. Одночасно приймаються і реалізуються рішення, які суперечать цілям один одного. Наприклад, декларація цілей у відповідності з низьковуглецевим розвитком, з посиланням на виконання Паризької угоди, і одночасна розробка рішень, пов'язаних із підтримкою вугільної (теплової) генерації.

Це також пов'язано з низькою інституційною спроможністю галузевих державних органів. Бракує чітко визначених та скоординованих дій центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які відповідають за формування політики енергетики, енергоефективності та енергозбереження, екології, з урахуванням викликів, які постали перед державою.

Наприклад, Держенергоефективності (ДЕЕ) є найбільш активним ініціатором законодавчих змін щодо сприяння розвитку ВДЕ в Україні та реалізує відповідні заходи, поєднуючи завдання в напрямку енергоефективності та енергозбереження. Разом з тим, ДЕЕ не є органом законодавчої ініціативи. Крім того, завдання з реалізації енергетичної політики в країні покладені на Міненерговугілля, тоді як ДЕЕ, виконуючи заходи в межах цих завдань, підпорядковане іншому ЦОВВ - Мінрегіонбуду.


0 Підтримано0 Поправок