В Україні, зважаючи на те, що питома вага дрібних фермерських господарств у тваринництві становить 60-80%, у випадку створення належних умов для розвитку сільського господарства ефективність використання сільськогосподарських угідь значно підвищиться. Це, в першу чергу, буде зумовлено культурою сімейного сільського господарства, яка розвивається в Україні впродовж віків та уособлює в собі бережне ставлення до землі і родючості ґрунтів. Використовуючи малогабаритну сільськогосподарську техніку, володіючи необхідним обсягом органічних добрив внаслідок розведення худоби, проводячи вчасні сівозміни фермерські господарства підвищують та, за умови їх подальшого розвитку зможуть в майбутньому підвищувати родючість українських чорноземів.

Але дрібні фермерські господарства потребують державної підтримки, без якої в умовах вільного ринку більшість з них збанкрутує. Нова модель розвитку сільського господарства України повинна визнавати пріоритетну роль дрібних і середніх фермерських господарств та їх кооперативів, передбачати механізми їх інвестиційного кредитування та гарантувати доступ до інфраструктури зберігання і збуту продукції.

Доцільність такої пропозиції підтверджується і такими фактами: сільське господарство країн Західної Європипобудовано переважно на родинних фермах (індивідуальній власності), які за кількістю становлять 85% усіх сільськогосподарських підприємств, при цьому вони обробляють 68% землі сільськогосподарського призначення. Суттєва державна підтримка фермерства у всіх країнах ЄС здійснюється в рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС.


0 Підтримано0 Поправок