Системи землеволодіння і моделі функціонування ринку землі в інших країнах

Канада є однією з найуспішніших і найбільш заможних країн світу. При загальній чисельності населення 35,8 млн. чол., її валовий національний дохід на душу населення становить 47,3 тис. дол. (тобто у 18 разів вище, ніж в Україні, де середньодушовий дохід складає 2,6 тис. дол.) За площею угідь (10 млн. кв. км.) Канада займає друге місце у світі. У сільському господарстві використовується 68 млн. га (7% її території), рілля займає 5% загальної земельної площі, а землі, що обробляються – 4% (41 млн. га). По кількості землі, що обробляється, Канада займає 5 місце у світі. Землезабезпеченість становить 33,3 га на людину, у тому числі 2,42 га сільськогосподарських земель та 1,5 га ріллі. Майже вся земля Канади (89%) знаходиться у державній власності (Crown Land). Поняття Crown Land (земля корони) означає землю, яка знаходиться у федеральній власності (47% землі корони) та власності місцевої влади (41%). У приватній власності знаходиться менше, ніж 11% землі, з них 75% знаходяться у власності фермерських господарств, більшість з яких (98%) є невеликими сімейними фермами.

У багатьох країнах «ядра» ЄС згідно із національним законодавством пріоритетне право на придбання землі для ведення сільського господарства надається фізичним особам, які проживають у відповідному населеному пункті або на недалекій від земельної ділянки відстані (10-25 км). Нерідко перед придбанням землі встановлюються і вимоги до терміну проживання у даній сільській місцевості (наприклад, у Данії – не менше 8 років), до професійної кваліфікації і стажу (наприклад, у Франції та Німеччині вимагається диплом цієї країни і професійний стаж на рівні не менше 5 років). У більшості країн ЄС існують заборони або суттєві обмеження на придбання землі іноземцями. Наприклад, у Франції необхідною умовою для придбання землі є проживання в країні не менше 7 років, у штаті Кентуккі США – 8 років.


0 Підтримано0 Поправок