1. Заохочення створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів через надання правової допомоги і консультаційних послуг відповідальними установами.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив являє собою підприємство, створене для обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги й економічного співробітництва. У світі набули поширення два основних типи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: закупівельні та збутові (маркетингові) кооперативи. Закупівельні кооперативи постачають своїм членам необхідні матеріали для аграрного виробництва: насіння, добрива, паливо, техніку тощо. Маркетингові кооперативи створюються фермерами для обробки, пакування і збуту сільськогосподарської продукції.

Практичний сенс сільськогосподарської кооперації полягає у об'єктивній вигоді для селян об'єднувати власні ресурси для досягнення спільних цілей і проводити скоординовані дії. У реальному житті в одноосібних господарствах часто виявляється дуже витратно впроваджувати ті чи інші види діяльності. А кооперативи надають можливість дрібним господарствам об'єднатися для проведення спільної діяльності, що дає кращий результат, ніж така ж діяльність в одноосібних господарствах.

Особливість обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу полягає в тому, що він:

  • належить сільськогосподарським товаровиробникам – членам кооперативу і управляється на демократичних засадах;
  • надає своїм членам ті послуги, які необхідні для ведення їх власних фермерських чи особистих підсобних господарств;
  • не ставить за мету отримання прибутку, а передбачає збільшення прибутку господарств - своїх членів.

0 Підтримано1 Поправок