1. надвисоке використання країнами третього світу імпорту продовольства замість імпортозаміщення, розвитку використання власних земельних ресурсів і сільськогосподарського виробництва, зокрема переробних галузей АПК;
  2. зростаюче використання крупними корпораціями розвинений країн цінних земельних ресурсів для непродовольчої сировини таких, як біопаливо для промислових потреб та ін., що виснажують ґрунти і погіршують якість земельних ресурсів;
  3. використання крупними корпораціями інтенсивних технологій, що забруднюють і виснажують землю, замість екологічно чистих сільськогосподарських технологій, які забезпечують стійкий та безпечний режим використання земель;
  4. надмірна дерегуляція сировинних ринків, яка викликала кардинальне збільшення фінансових спекулятивних операцій з сировинними товарами (зокрема, зерном) і призвела до різкого зростання цін на продовольство;
  5. надмірна дерегуляція ринку землі, зокрема у країнах третього світу, що призвело до зростання спекулятивних операцій із землею та загострення тенденцій "захоплення землі" (land grabs);
  6. низький рівень інвестицій (зокрема державних) у розвиток фермерських господарств і сектор сільськогосподарського виробництва в цілому в країнах третього світу;
  7. низька державна підтримка фундаментальних та прикладних досліджень в сфері землеволодіння, землекористування, сільськогосподарського виробництва.

0 Підтримано0 Поправок