Зокрема, Нідерланди мають потужне та ефективне сільське господарство, яке постачає значну частку виробленої продукції на експорт. Основою аграрного сектору економіки Нідерландів є сімейні фермерські господарства, яким належить 70% земель сільськогосподарського призначення. Сімейні господарства характеризуються високим рівнем організованості та ефективності праці, що забезпечує високий рівень доходів. Крім того, сімейні фермерські господарства зберігають свої стійкі позиції завдяки існуванню кооперативів, які займаються маркетингом та збутом готової продукції.

Створення сприятливих умов для розвитку сімейного фермерства неможливе без запровадження механізмів доступного банківського** кредитування сільськогосподарського виробництва.** Адже, значною проблемою малих фермерських господарств на сьогодні є дефіцит капіталу і дорожнеча банківських кредитів, які стоять на заваді модернізації та підвищенню ефективності виробництва.

Невідкладні завдання модернізації сільськогосподарського виробництва та утримання конкурентоспроможності невеликих фермерських господарств актуалізуються в період впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка вимагає поширення стандартів безпеки харчових продукції ЄС на Україну, а також висуває жорсткі вимоги до експортерів аграрної продукції на ринок ЄС. Задоволення цих вимог не можливе без встановлення нового сучасного обладнання та створення нових санітарних умов для виробництва продукції, що вимагає від виробників значних інвестиційних вкладень. Але їх фінансування без наявності доступних банківських кредитів у багатьох випадках є проблематичним.


0 Підтримано0 Поправок