1. Збільшення обсягу площ сільськогосподарських угідь відведених під технічні та олійні культури. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур за 26 років зменшилася на 5 млн. 504 тис. га або на 17%, при цьому площа зернових культур збільшилася на 156 тис. га або на 1,1%, однак площі культур, які є найбільш виснажливими для ґрунту зросли в декілька разів. Так площі соняшника збільшилися на 212%, ріпаку на 658%, сої на 2220%, питома вага технічних культур та кукурудзи на зерно (яка також є виснажливою для ґрунтів) в загальній посівній площі зросла з 15% у 1990 році до 46% у 2015 році. Урожайність технічних культур зросла більш ніж в 2 рази, що збільшує виснажливість ґрунтів.

Зростання обсягів площ, засіяних технічними культурами, свідчить про бажання їх власників отримати надвисокі прибутки, адже рентабельність соняшнику, сої, ріпаку є вищою, ніж рентабельність пшениці. Хоча за обсягами експорту соняшнику та соняшникової олії Україна займає перші місця у світі, однак, в найближчому майбутньому, прибутки отримані від експорту соняшнику будуть неспівставними із втратами від деградації ґрунтів. За даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» дегуміфікацією (втрата гумусу й поживних речовин) вражено 43% загальної площі, а переущільнення ґрунтів охоплює близько 39% площі сільськогосподарських угідь.

За даними Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році, основні причини зниження агрономічних властивостей ґрунту – це водна та вітрова ерозії, багаторазовий обробіток потужними і важкими тракторами і комбайнами. На території України нараховується 57,5% ґрунтів, що страждають від ерозії. Цей процес різко зростає внаслідок низької культури землеробства і застарілих методів обробки ґрунту.


0 Підтримано0 Поправок