1. Значна сировинно-експортна спрямованість сільськогосподарського виробництва в Україні. Однією із причин неефективного використання земельного фонду та виснаження ґрунтів є експортне спрямування сільського господарства, що вимагає інтенсивного та екстенсивного нарощування виробництва найприбутковіших на світових ринках сільськогосподарських культур – соняшнику, сої та ріпаку. Окрім цього, виробники шляхом незначного збільшення внесення мінеральних добрив, а також певної зміни технологій вирощування зернобобових та технічних культур домоглися збільшення їх урожайності на 30% та 100% відповідно. Гонитва за короткостроковими надприбутками, складнощі ведення бізнесу в цілому та сільськогосподарського виробництва зокрема, призвели до згортання діяльності переробних підприємств сільськогосподарської продукції.

Практично вся сільськогосподарська продукція відправляється на експорт у вигляді сировини та напівфабрикатів. Переробку пшениці, олійних культур, овочів і, навіть, картоплі зведено практично до нуля, а на внутрішній ринок поставляється від 2 до 12% сільськогосподарської продукції.


0 Підтримано0 Поправок