У Польщі в 2002 року державна установа "ARMA" надавала підтримку сільгоспвиробникам шляхом компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, які видавалися для фінансування інвестиційних проектів у сільському господарстві, для переробки сільгосппродукції, надання послуг фермерським господарствам і створення нових робочих місць на селі.

В Україні активізація банківського кредитування сільськогосподарських виробників неможлива без стабілізації банківського сектору, його переорієнтації на виконання своїх традиційних функцій, створення адекватних умов для кооперативних і місцевих банків. Але певну роль у вирішенні проблем модернізації сільського господарства України повинна відіграти і держава. У короткостроковому періоді доцільним виглядає переорієнтація** державної програми компенсації відсоткових ставок за банківськими кредитами на потреби дрібних фермерських господарств, спрощення процедури надання компенсації відсоткових ставок та ліквідація конкурсного порядку її надання.**


0 Підтримано0 Поправок