Маркетингова і збутова діяльність має особливе значення для виживання дрібних ферм в умовах трансформації АПК України та його інтеграції до міжнародних ринків. Для окремого виробника маркетингові дослідження можуть бути достатньо дорогими, а їх результати – непевними. Тому відповідні функції щодо маркетингу і збуту продукції повинні взяти на себе сільськогосподарські кооперативи.

Важливість маркетингової функції підтверджує досвід Польщі, де під час другої хвилі реструктуризації сільського господарства після 1998 року великі концерни і агро-холдинги суттєво посилили свої функції маркетингу, збуту, фінансового менеджменту та інвестування. А малі і середні ферми не мали можливості (і часто не усвідомлювали необхідності) їх повноцінного впровадження, тому їх конкурентоспроможність на міжнародному і внутрішньому ринку Польщі знижувалася.5

Важливою функцією обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів має стати організація місцевих ярмарок, торгівельних майданчиків та ін. для продажу виготовленої продукції своїх членів, а також створення інтернет-платформ для проведення торгів сільськогосподарською продукцією.


0 Підтримано0 Поправок