Спеціальний податковий режим функціонування вільних економічних зон має враховувати сучасні вимоги щодо інноваційного розміщення продуктивних сил та формування нового ландшафту економічного районування у вигляді західного поясу вільних економічних зон (західні області країни), промислових полігонів із крупновузлової збірки готової продукції та технологічних парків з виробництва кінцевих продуктів із використанням імпортних комплектуючих та технологій. Функціональне призначення такої інфраструктури – об'єднувати потенціал країн-учасників транзитних маршрутів для формування в Україні кінцевої товарної пропозиції, конкурентної на ринках ЄС.

Для залучення іноземних інвестицій вкрай важливо прийняти на законодавчому рівні пакет державних гарантій щодо захисту інвестицій , створити окрему спрощену дозвільно-адміністративну систему та інституційно виокремити третейські суди щодо розгляду судових справ у спеціальних логістичних зонах, районування яких має бути побудоване на принципі функціонування вільних економічних та митних зон.

Потенціал китайського експорту у ЕС на найближчі роки можна оцінити в обсязі 500-600 млрд. дол. щорічно, при цьому від 50 до 60 млрд. доларів припадатиме на країни Центральної Європи. У зв'язку з цим, Україна має поставити перед собою три базові цілі :


1 Підтримано0 Поправок