На даному етапі Китай запропонував нову концепцію «Нового шовкового шляху», яка має назву «Один пояс – один шлях»: планується об'єднання у загальний транспортний коридор кількох національних маршрутів та інтеграція у загальний китайський проект декількох потенційно можливих логістичних систем, які концептуально оформлені і чекають лише на практичну реалізацію. Це, зокрема:

  • головний напрямок проекту – середньоазійський маршрут (6,5 тис. км. від тихоокеанського узбережжя Китаю через Казахстан і далі у Європу);
  • монгольський проект «степового шляху»;
  • запропонований РФ трансєвразійський коридор.

1 Підтримано0 Поправок