Практична реалізація транспортної стратегії передбачає прийняття цілого пакету законодавчих актів , зокрема у частині унормування прозорої процедури доступу економічних суб'єктів до логістично-транспортної інфраструктури та запровадження економічних санкцій за штучне обмеження такого права і зловживання монопольним становищем на ринку.

Для розвитку авіаційного хабу та збільшення вантажних карго-перевезень, необхідно створити спеціальну вільну митну зону , яка має стати організаційним ядром появи мультимодальних та інтермодальних логістичних комплексів. Розвиток авіаційного хабу необхідно супроводжувати програмами з підтримки літакобудування та реалізацією лізингових програм за участі держави (у частині компенсації процентної ставки в межах певного ліміту).

Більшість державних інвестицій має концентруватись не у сфері закупівель та матеріальних витрат, а у сфері гармонізації транспортної інфраструктури з європейськими вимогами , тобто скеровуватись на підвищення її інтероперабельності.


1 Підтримано1 Поправок